Производство мяса индейки

29.11.2019р. - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

29.11.2019р. - Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

29.11.2019р. - Вiдомостi про змiну типу (найменування) акцiонерного товариства

29.11.2019р. - Вiдомостi про змiну типу (найменування) акцiонерного товариства

26.11.2019р. - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.11.2019р. - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Iнформацiя згідно абз. 7 п. 4 ст. 35 ЗУ Про Акцiонернi товариства. До позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi призначенi на 26.11.2019р.

Iнформацiя згідно абз. 7 п. 4 ст. 35 ЗУ Про Акцiонернi товариства. До позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, якi призначенi на 26.11.2019р.

Повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв Товариства 26.11.2019р.

Повiдомлення про проведення позачергових загальних зборiв Товариства 26.11.2019р.

30.09.2019р. - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

30.09.2019р. - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.08.2019р. - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

06.08.2019р. - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

12.07.2019р. - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

12.07.2019р. - Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА

Повідомлення від акціонера ПІІ «ОБ’ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства"

Повідомлення від акціонера ПІІ «ОБ’ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства"

26.04.2019р. - Зміна складу посадових осіб емітента

26.04.2019р. - Зміна складу посадових осіб емітента

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2018 рiк

Подписывайтесь на рассылку и будьте в курсе актуальных новостей!