Виробництво м’яса індички

Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)

емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожівка вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято на засіданні наглядової ради 02.10.2015р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу наглядової ради №03-09/15 НР від 02.10.2015р.

Посадова особа Григорьєвський Микола Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 р. 6 міс.

Рішення про призначення прийнято на засіданні наглядової ради 02.10.2015р.

 

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу наглядової ради №03-09/15 НР від 02.10.2015р.

Посадова особа Боднар Мирослав Романович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Виконуючий обов’язки Голови Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: безстроково.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 28.03.2006р. по 30.10.2011р. – директор митно-транспортного департаменту ВАТ «Миронівський хлібопродукт» (ПАТ «Миронівський хлібопродукт»), з 01.11.2011р. по 20.02.2012р. – начальник митно-транспортного управління ПАТ «Миронівський хлібопродукт», з 21.02.2012р. по 01.08.2013р. – помічник Голови правління з питань виробництва ПАТ «Миронівський хлібопродукт», з 02.08.2013р. по 22.12.2013р. – Директор ДП «Перемога Нова», з 23.12.2013р., по 22.12.2014р. – директор ПрАТ «Оріл-Лідер», з 23.12.2014р. по 20.03.2015р. – Радник Голови правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт», з 20.05.2015р. по 01.10.2015р. директор з планування та розвитку ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис:

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 2. В.о. Голови Правління Боднар М.Р.