Виробництво м’яса індички

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: 044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.oliynyk@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято на засіданні наглядової ради 31.05.2017р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі поданої заяви Гончаренко Наталії Аркадіївни та згідно протоколу наглядової ради №01-05/17 НР від 31.05.2017р.

Посадова особа Гончаренко Наталія Аркадіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Правління, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р. 4 міс.

 

Рішення про призначення прийнято на засіданні наглядової ради 31.05.2017р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу наглядової ради №01-05/17 НР від 31.05.2017р.

Посадова особа Бойченко Тетяна Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Голова Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,00%.

Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Строк, на який призначено особу: на 1 календарний рік з 01.06.2017р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови правління ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ», заступник директора фінансово-економічного департаменту ПРАТ «РАМБУРС», член наглядової ради ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Бойченко Т.А., 01.06.2017р.