Виробництво м’яса індички

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.oliynyk@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Гаврилов Олексій Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Томкін Олександр Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Моргунов Євген Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Понько Валерій Григорович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Бойченко Тетяна Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Стеценко Олександр Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 міс.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Бєлова Ольга Валерiївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Сніжко Анна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

 

 

 

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Посадова особа Ободовська Ольга Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

 

Рішення про обрання прийнято на засіданні Наглядової ради 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №02-04/17 НР від 29.04.2017р.

Гаврилов Олексій Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління Підприємства з іноземною інвестицією «Об’єднана зернова компанія», Голова Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Гаврилов Олексій Юрійович є представником акціонера – Підприємства з іноземною інвестицією «Об’єднана зернова компанія».

 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Томкін Олександр Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Томкін Олександр Юрійович є представником акціонера – ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР».

 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Моргунов Євген Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу закупівель ТОВ «Кернел-Трейд», комерційний директор ПРАТ «РАМБУРС», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Моргунов Євген Вікторович є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський»

 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Понько Валерій Григорович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: помічник-консультант народного депутата України, Верховна Рада України, юрист юридичного департаменту ПРАТ «РАМБУРС», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Понько Валерій Григорович є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський».

 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Бойченко Тетяна Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Голови правління ПАТ «ППР Броварський», заступник директора фінансово-економічного департаменту ПРАТ «РАМБУРС», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Бойченко Тетяна Анатоліївна є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський».

 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Стеценко Олександр Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до наступних рiчних загальних зборiв акціонерів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: доцент кафедри загальної хiрургiї №2 Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця, Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Стеценко Олександр Павлович є представником акціонера ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР».

 

Рішення про обрання прийнято на засіданні Ревізійної комісії 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2017 від 29.04.2017р.

Бєлова Ольга Валерiївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПРАТ «РАМБУРС».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Сніжко Анна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПРАТ «РАМБУРС».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 29.04.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №29 від 29.04.2017р.

Ободовська Ольга Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПРАТ «РАМБУРС».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Гончаренко Н.А., 04.05.2017р.