Виробництво м’яса індички

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33

5. Електронна поштова адреса: svetlana.oliynyk@indelika.com

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Рішення про призначення прийнято на засіданні наглядової ради 27.01.2017р.

Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу наглядової ради №01-01/17 НР від 27.01.2017р.

Посадова особа Гончаренко Наталія Аркадіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду голова правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 08.06.2010р. по 19.11.2013р. – директор ТОВ «Кросс п/ф «ЗОРЯ», з 20.11.2013р. по 02.07.2014р. – заступник директора по операційній діяльності ПРАТ «Аграрний Холдинг Авангард», з 10.01.2015р. по 30.04.2015р. – заступник директора по вирощуванню ТОВ «Птахокомплекс «Губін», з 16.11.2015р. по 27.01.2016р. – виконуючий обов’язки голови правління ПАТ «ППР Броварський», з 27.01.2016р. по 27.01.2017р. – голова правління ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Гончаренко Н.А., 30.01.2017р.