Виробництво м’яса індички

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36 587-60-33

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

 

Рішення про дострокове припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 22.12.2016р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 22.12.2016р., у зв’язку зі збільшенням кількості повноважних членів Наглядової ради з 2 до 6 та необхідністю переобрання Наглядової ради у повному складі.

Посадова особа Гаврилов Олексій Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 р. 7 міс.

 

Рішення про дострокове припинення повноважень прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 22.12.2016р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 22.12.2016р., у зв’язку зі збільшенням кількості повноважних членів Наглядової ради з 2 до 6 та необхідністю переобрання Наглядової ради у повному складі.

Посадова особа Томкін Олександр Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 р. 8 міс.

 

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою 22.12.2016р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №1-12/16 НР від 22.12.2016р.

Гаврилов Олексій Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв у 2017р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

з 01.07.1998р. по теперішній час - Голова правління Підприємства з іноземною інвестицією «Об’єднана зернова компанія», з 14.07.2006р. по теперішній час Голова Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Гаврилов Олексій Юрійович є представником акціонера – Підприємства з іноземною інвестицією «Об’єднана зернова компанія».

 

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 22.12.2016р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 22.12.2016р.

Томкін Олександр Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв у 2017р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

з 20.09.2010р. по теперішній час - директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР», з 23.04.2014р. по теперішній час - Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Томкін Олександр Юрійович є представником акціонера – ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР».

 

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 22.12.2016р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 22.12.2016р.

Моргунов Євген Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв у 2017р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

з 01.11.2005р. по 01.06.2015р. - начальник відділу закупівель ТОВ «Кернел-Трейд», з 01.07.2015р. по теперішній час - комерційний директор ПРАТ «РАМБУРС».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Моргунов Євген Вікторович є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський».

 

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 22.12.2016р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 22.12.2016р.

Понько Валерій Григорович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв у 2017р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

з 01.06.2010р. по 12.12.2012р. - помічник-консультант народного депутата України, Верховна Рада України, з 17.12.2012р. по теперішній час – юрист юридичного департаменту ПРАТ «РАМБУРС».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Понько Валерій Григорович є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський».

 

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 22.12.2016р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 22.12.2016р.

Бойченко Тетяна Анатоліївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв у 2017р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

з 17.03.2011р. по 25.08.2015р. заступник Голови правління Публічного акціонерного товариства «Племптахорадгосп Броварський», з 28.08.2015р. по теперішній час - заступник директора фінансово-економічного департаменту Приватного акціонерного товариства «Рамбурс».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Бойченко Тетяна Анатоліївна є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський».

 

Рішення про обрання прийнято позачерговими загальними зборами акціонерів 22.12.2016р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №28 від 22.12.2016р.

Стеценко Олександр Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв у 2017р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:

протягом останніх 5-ти років і по теперішній час - доцент кафедри загальної хiрургiї №2 Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Стеценко Олександр Павлович є представником акціонера Приватного акціонерного товариства «Рамбурс-Елеватор».

 

III. Підпис

 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Гончаренко Н.А., 22.12.2016р.