Інформація

згідно абз. 7 п. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства"

ПАТ «ППР БРОВАРСЬКИЙ» повідомляє, що станом на 23.04.2018р. – дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів зазначено: – загальна кількість акцій – 18 000 000 простих іменних; – загальна кількість голосуючих акцій – 17 198 933 простих іменних.