Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36 587-60-33

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 28.04.2016р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №27 від 28.04.2016р.

Посадова особа Бєлова Ольга Валерiївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 28.04.2016р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №27 від 28.04.2016р.

Посадова особа Сніжко Анна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

 

Рішення про припинення повноважень прийнято загальними зборами акціонерів 28.04.2016р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №27 від 28.04.2016р.

Посадова особа Ободовська Ольга Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

 

Рішення про обрання прийнято на засіданні Ревізійної комісії 28.04.2016р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №1 від 28.04.2016р.

Бєлова Ольга Валерiївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПрАТ «Рамбурс».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 28.04.2016р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №27 від 28.04.2016р.

Сніжко Анна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер ПрАТ «Рамбурс».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 28.04.2016р. Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №27 від 28.04.2016р.

Ободовська Ольга Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: спеціаліст з оперативного обліку ТОВ «Кернел Трейд», економіст ПрАТ «Рамбурс».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Гончаренко Н.А., 29.04.2016р.