Повідомлення про виникнення особливої інформації

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Гаврилов Олексій Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Новий Голова Наглядової ради буде обраний на першому засіданні Наглядової ради.

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Томкін Олександр Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Моргунов Євген Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Понько Валерій Григорович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Стеценко Олександр Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Гаврилов Олексій Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління Підприємства з іноземною інвестицією «Об’єднана зернова компанія», Директор юридичного департаменту ПРАТ "РАМБУРС", Голова Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Гаврилов Олексій Юрійович є представником акціонера – Підприємства з іноземною інвестицією «Об’єднана зернова компанія».

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Томкін Олександр Юрійович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Директор ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій. Томкін Олександр Юрійович є представником акціонера – ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР».

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Моргунов Євген Вікторович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Начальник відділу закупівель ТОВ «Кернел-Трейд», комерційний директор ПРАТ «РАМБУРС», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Моргунов Євген Вікторович є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський».

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Понько Валерій Григорович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: помічник-консультант народного депутата України, Верховна Рада України, юрист юридичного департаменту ПРАТ «РАМБУРС», Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Понько Валерій Григорович є незалежним директором ПАТ «ППР Броварський».

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р. Стеценко Олександр Павлович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: доцент кафедри загальної хiрургiї №2 Нацiонального медичного унiверситету iм. О.О. Богомольця, Член Наглядової ради ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Стеценко Олександр Павлович є представником акціонера ПРАТ «РАМБУРС-ЕЛЕВАТОР».

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Бєлова Ольга Валерiївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Сніжко Анна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Рішення про припинення повноважень прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Посадова особа Ободовська Ольга Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

Рішення про обрання прийнято на засіданні Ревізійної комісії 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №1/2018 від 27.04.2018р. Бєлова Ольга Валерiївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПРАТ «РАМБУРС», економiст з фінансів ПІДПРИЄМСТВо З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ «ОБ’ЄДНАНА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ», Голова Ревізійної комісії ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р.

Сніжко Анна Сергіївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст, бухгалтер, головний бухгалтер ПРАТ «РАМБУРС», Член Ревізійної комісії ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Рішення про обрання прийнято річними загальними зборами акціонерів 27.04.2018р.

Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу №30 від 27.04.2018р. Ободовська Ольга Володимирівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Ревізійної комісії.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 3 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст ПРАТ «РАМБУРС», Член Ревізійної комісії ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Бойченко Т.А., 27.04.2018р.