Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 17.07.2017р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу №01-07/17 НР від 17.07.2017р.

Посадова особа Костенко Лiна Анатолiївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 7 р. 3 міс.

 

Рішення про обрання прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 17.07.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі на підставі протоколу №01-07/17 НР від 17.07.2017р.

Литвинюк Костянтин Володимирович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.07.2013р. по 23.09.2013р. – директор по виробництву ТОВ «Птахофабрика «КРИЛА ТАВРІЇ», з 28.04.2014р. по 26.06.2014р. – заступник директора з  виробничих питань ПАТ «Чорнобаївське», з 27.06.2014р. по 29.09.2015р. – зоотехнік Сільськогосподарський виробничий кооператив «Мрія», з 26.11.2015р. по 14.04.2017р. – директор з виробництва ПАТ «ППР Броварський», з 02.06.2017р. по теперішній час – директор з виробництва ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

Рішення про обрання прийнято на засіданні наглядової ради Товариства 17.07.2017р.

Обрання посадової особи виконано на підставі на підставі протоколу №01-07/17 НР від 17.07.2017р.

Когут Олександр Степанович (згоду на розкриття паспортних даних не надано) обрано на посаду Член Правління.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який обрано особу: 1 р.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 01.02.2011р. по 30.09.2015р. – економіст з фінансової роботи ТОВ «ВІРЛПУЛ Україна», з 05.10.2015р. по 01.01.2016р. – провідний економіст, начальник відділу розвитку роздрібної торгівлі ПАТ «ППР Броварський», з 11.07.2017р. по теперішній час – заступник голови правління з економіки та фінансів ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Бойченко Т.А., 19.07.2017р.