Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36 587-60-33

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято головою правління ПАТ «ППР Броварський» 14.07.2016р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу №227-к/тр від 14.07.2016р. за угодою сторін.

Посадова особа Бреус Людмила Миколаївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 р. 9 м.

 

Рішення про призначення прийнято головою правління ПАТ «ППР Броварський» 14.07.2016р.

Призначення посадової особи виконано на підставі №228-к/тр від 14.07.2016р.

Посадова особа Каблучка Лариса Павлівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до відкликання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 02.08.2010р. по 15.10.2014р. – головний бухгалтер ТОВ «РОМНИ-ІНВЕСТ», з 18.11.2014р. по 10.06.2016р. – заступник головного бухгалтера Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Дружба – Нова», з 15.06.2016р. по 14.07.2016р. – заступник головного бухгалтера ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління Гончаренко Н.А., 14.07.2016р.