Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ".

2. Код за ЄДРПОУ: 05477043.

3. Місцезнаходження: 07414, Київська обл., Броварський р-н, с. Рожiвка, вул. Слави, 22.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 587-60-36, 587-60-33.

5. Електронна поштова адреса: svetlana.romanenko@indelika.com.

6. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

 

II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято головою правління ПАТ «ППР Броварський» 12.07.2017р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі наказу №209-к/тр від 12.07.2017р. за угодою сторін.

Посадова особа Каблучка Лариса Павлівна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 р.

 

Рішення про призначення прийнято головою правління ПАТ «ППР Броварський» 12.07.2017р.

Призначення посадової особи виконано на підставі №210-к/тр від 12.07.2017р.

Посадова особа Бреус Людмила Миколаївна (згоду на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду Головний бухгалтер.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00 грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до відкликання.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 11.10.2010р. по 14.07.2016р. – головний бухгалтер ПАТ «ППР Броварський», з 03.04.2017р. по 16.06.2017р. – головний бухгалтер ТОВ «АКВАКОМФОРТ», з 21.06.2017р. по 12.07.2017р. – перший заступник головного бухгалтера ПАТ «ППР Броварський».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова правління – Бойченко Т.А., 13.07.2017р.